top of page

Mer information

Om reningsverken

VARIOcomp

En rad fullt utrustade reningsverk för hushållsavlopp designade för rening av avloppsvatten från enfamiljshus. Baserat på en stabil och pålitlig drift håller anläggningstekniken energiförbrukningen till ett minimum. Denna teknik använder aeroba biologiska processer som har bevisats genom långvarig tillämpning i praktiken.

MONOcomp

Avloppsreningsverket AS-MONOcomp är avsett för rening av kommunalt avlopp. Detta avloppsreningsverk av SBR-typ (vidare som reningsverk), med dess reningsprocess, är utrustat med en fläkt som styrs elektroniskt av en mikroprocessorstyrenhet, och som valfritt försedd med fosforutfällningsutrustning och/eller UV-lampa för sensibilisering vid den rengjorda vattenutsläpp. 

-zist-srna-odpadn-sch-vod-as-variocomp-5k-_-05.jpg
cov-as-variocomp-5k.jpg
bottom of page